88星座-巨犬座

88星座-巨犬座
88星座-巨犬座
88星座-巨犬座
88星座-巨犬座
星座 巨犬座/Canis Major
形象 巨犬
縮寫 CMa
屬格 Canis Majoris
體量等級 43
面積 380平方度
聖衣 白銀聖衣
聖闘士  
招式  
起源 『巴比倫』時代
記錄 『托勒密』肆拾捌星座
記錄 88星座之壹

神王『宙斯』變身公牛,拐『腓尼基』公主『歐羅巴』去『克里特』島,又呃又氹公主先後為生三個細孥,大仔『米諾斯』,细仔『拉達曼迪斯』, 孻仔『薩耳珀冬』.

『歐羅巴』凑住三個塞竇窿, 嫁畀『克里特』王『亞斯忒里翁』,『宙斯』曾送獵犬『萊拉普斯』畀『歐羅巴』,『歐羅巴』先游後『米諾斯』将獵犬送畀雅典公主『普羅克里斯』.

『底比斯』國狐患年年,同『雅典』相借『萊拉普斯』獵狐.

 

 

評論